中文

Discovering High Quality and Innovative Products

 • LIU Guanzhong
 • Luigi Colani
 • TANG Chongxi
 • YU Suihuai
 • ZHANG Linghao
 • TONG Huiming
 • SHI Zhenyu
 • LU Xiaobo
 • YING Fangtian
 • WANG Zhan
 • WU Xiaobo
 • ZHANG Yuchun
 • XIN Xiangyang
 • LIN Wei
 • YANG Xiangdong
 • LIN Jingting
 • HE Xiaoyou
 • JIANG Jianchun
 • LUO Cheng
 • YANG Mingjie
 • CHEN Xiaonan
 • WANG Wendong
 • LI Fenglang
 • Amar HIRECHE
 • ZENG Chengcheng
 • Jamal
 • CAI Yangyang
 • SHEN Jie
 • LIAO Jiwei
 • TU Yun
 • WU Jian
 • YAO Yuan
 • ZENG Jin
 • MENG Xianghua
 • ZHAO Yong
 • Mark Lohmann
 • HAN Zhixiong
 • WANG Jianguo
 • ZENG Zi
 • ZHAO Hui
Tel    +86-25-86903611
Email    mei@meiawards.com
Facebook    MEI Awards
COOPERATING PARTNERS
SUPPORTING INSTITUTIONS
PURCHASING PARTNERS